سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
1 2 3 4 5 >> >


چه تفاوت عمیقی است

بین تنهایی قبل از بودنت

وتنهایی پس ازنبودنت....


اولین دیدگاه را شما بگذارید

   ویرایش
  

خوش بحال باد

کونه هایت را لمس میکند

وهیچکس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد

کاش مرا باد میافریدند

تورا برگ درختی خلق میکردند

عشق بازی برک و باد رادیده ای؟

درهم میپیچند وعاشق تر میشوند.......

کاش .!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟


اولین دیدگاه را شما بگذارید

   ویرایش
  طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ